Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

flawed
flawed
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier vialagabugu lagabugu
flawed
flawed
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— James Frey, Milion małych kawałków
Reposted fromolakocie olakocie
flawed
1030 2d59
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viadusz dusz
flawed
2742 86e9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
flawed
6542 fe8a
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt vianiskowo niskowo
4638 7ea6
Reposted fromravenarrow ravenarrow vianiskowo niskowo
flawed
0812 2c8b
Reposted fromCimala Cimala viaromantycznosc romantycznosc
flawed
7369 db96 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viafoodislove foodislove
flawed

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viaromantycznosc romantycznosc
flawed
Want to sit there.
Reposted frombiru biru viaromantycznosc romantycznosc
flawed
Reposted frommarysia marysia viaromantycznosc romantycznosc
flawed
6902 2f3c
Reposted fromolakocie olakocie
flawed
9972 6df6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaolakocie olakocie
flawed
1740 45b1
flawed
6345 059f 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viasatyra satyra
flawed
4790 4a11
Reposted fromMyrszaa Myrszaa vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl